top of page

Grupo programa-asi

Público·219 miembros
Theodore Mikheev
Theodore Mikheev

Die Apokriewe: Die geheime en skokkende boeke van die Ou en Nuwe Testament - PDF leesApokriewe boeke van die bybel pdf download: Wat jy moet weet
Die Bybel is nie die enigste bron van geestelike geskrifte wat uit die tyd van die Ou en Nuwe Testament dateer nie. Daar is ook ander boeke wat bekend staan as die Apokriewe, wat beteken "verborge" of "geheime". Hierdie boeke is nie deel van die amptelike kanon van die Bybel nie, maar hulle bied belangrike inligting oor die denk- en leefwêreld van die vroeë Jode en Christene. In hierdie artikel sal ons kyk na wat die Apokriewe is, waarom hulle nie in die Bybel ingesluit is nie, en hoe jy hulle kan aflaai en lees in pdf formaat.
apokriewe boeke van die bybel pdf downloadWat is die Apokriewe?
Die Apokriewe is 'n versameling van boeke wat uit die tyd tussen die Ou en Nuwe Testament dateer, ongeveer vanaf die 3de eeu v.C. tot die 2de eeu n.C. Hierdie boeke sluit in historiese verhale, wysheidsleer, profetiese visioene, apokaliptiese openbaringe, evangelies, briewe, en ander genres. Sommige van hierdie boeke is geskryf deur Jode wat onder die invloed van Griekse kultuur en filosofie was, terwyl ander deur Christene geskryf is wat getuig het van hulle geloof en ervarings.


Sommige voorbeelde van Apokriewe boeke is:


 • Die Wysheid van Ben Sirag: 'n boek wat praktiese raad gee oor verskillende aspekte van die lewe, soos godsdiens, etiek, politiek, familie, vriendskap, gesondheid, rykdom, en armoede. • 1 en 2 Makkabeërs: twee boeke wat die geskiedenis vertel van die Joodse opstand teen die Seleucidiese ryk in die 2de eeu v.C., toe 'n groep Jode onder leiding van Judas Makkabeus teen die onderdrukking en hellenisering van hulle geloof geveg het. • Tobit: 'n verhaal oor 'n vrome Joodse man wat blind geword het en sy seun gestuur het om 'n skuld te vereffen. Onderweg ontmoet sy seun 'n engel wat hom help om 'n vrou te trou en sy pa se gesig te genees. • Die Wysheid van Salomo: 'n boek wat wysheidsleer vermeng met apokaliptiese elemente. Dit beskryf hoe God se wysheid aan Salomo gegee is en hoe dit hom gehelp het om regverdig te regeer. Dit waarsku ook teen die gevolge van ongeloof en ongeregtigheid. • Die Kindheidsevangelie van Tomas: 'n boek wat verhale vertel oor Jesus se kinderjare. Dit beskryf hoe Jesus wonderwerke gedoen het, soos om dooie voëls lewendig te maak, om klei-duiwe te laat vlieg, en om sy onderwysers te verbaas met sy kennis. • Die Evangelie van Maria: 'n boek wat beweer dat Maria Magdalena 'n spesiale openbaring ontvang het van Jesus na sy opstanding. Dit beskryf hoe sy sy dissipels geleer het oor die opklimming van die siel na God. • Die Didagé: 'n boek wat instruksies gee oor hoe om 'n Christen te wees. Dit sluit in reëls oor doop, gebed, vas, liefdadigheid, etiek, kerklike organisasie, en die verwagting van Jesus se terugkeer. • Die Openbaring van Paulus: 'n boek wat vertel hoe Paulus na die hemel opgeneem is en verskillende dinge gesien het, soos die paradys, die hel, die laaste oordeel, en die nuwe Jerusalem.Waarom is die Apokriewe nie in die Bybel nie?
Die Apokriewe is nie deel van die amptelike kanon van die Bybel nie, dit wil sê die lys van boeke wat as gesaghebbend en geïnspireerd beskou word deur Jode en Christene. Daar is verskillende redes waarom hierdie boeke nie in die Bybel ingesluit is nie:


 • Sommige Apokriewe boeke is geskryf in Grieks of Latyn, terwyl die Ou Testament hoofsaaklik in Hebreeus geskryf is. Die Jode het dus hierdie boeke as minderwaardig of onbetroubaar beskou. • Sommige Apokriewe boeke bevat historiese of teologiese foute of teenstrydighede met ander Bybelse boeke. Die Jode en Christene het dus hierdie boeke as vals of misleidend beskou. • Sommige Apokriewe boeke weerspieël invloede of idees wat strydig was met die Joodse of Christelike geloof. Die Jode en Christene het dus hierdie boeke as ketters of gevaarlik beskou. • Sommige Apokriewe boeke was nie algemeen bekend of aanvaar deur die Joodse of Christelike gemeenskappe nie. Die Jode en Christene het dus hierdie boeke as onbelangrik of irrelevant beskou.Nie alle Jode en Christene het egter dieselfde siening gehad oor watter boeke in die Bybel moes wees nie. Sommige groepe het sommige Apokriewe boeke wel as gesaghebbend erken of gebruik. Byvoorbeeld:


 • Sommige Ou-Testamentiese Apokriewe was deel van die Septuagint (LXX), 'n Griekse vertaling van die Hebreeuse Bybel wat deur sommige Jode en vroeë Christene gebruik was. • Sommige Nuwe-Testamentiese Apokriewe was deel van sommige vroeë Christelike manuskripte of katalogusse wat verskillende evangelies of briewe ingesluit het. • Sommige Apokriewe was deel van sommige kerklike tradisies of rituele wat hulle gebruik het vir onderrig of inspirasie.Dit was eers later dat sommige kerklike leiers probeer het om 'n finale lys vas te stel van watter boeke in die Bybel moes wees. Hulle het dit gedoen op grond van verskillende kriteria, soos apostoliese oorsprong (of dit geskryf was deur een van Jesus se apostels of hulle volgelinge), ortodoksie (of dit ooreenstem met die regte leer), universaliteit (of dit aanvaar was deur almal), en inspirasie (of dit getuig het van God se Gees). Hulle het ook verwys na getuienis uit ander kerkvaders of konsilies wat voorheen oor hierdie saak gepraat het.


Dit het egter gelei tot verskillende kanons vir verskillende kerkgroepe. Byvoorbeeld:


 • Die Katolieke Kerk erken sommige Ou-Testamentiese Apokriewe as deuterokanonies (tweedegraads kanonies) en sluit hulle in hul Bybel in. Hulle noem hulle ook soms Anagignoskomena (dinge wat gelees word).Die Protestantse Kerk verwerp sommige


Hoe om die Apokriewe te aflaai en te lees in pdf formaat?
As jy belangstel om die Apokriewe te lees, kan jy dit maklik aflaai en lees in pdf formaat op jou rekenaar, tablet, of selfoon. Pdf is 'n gewilde en gerieflike formaat wat jou toelaat om dokumente te sien soos hulle bedoel is om gedruk te word. Jy kan ook die teks vergroot of verklein, bladsye merk of aantekeninge maak, en soek na spesifieke woorde of frases.


Daar is verskillende webwerwe wat jou toelaat om die Apokriewe gratis of teen 'n klein fooi af te laai in pdf formaat. Sommige van hierdie webwerwe is:


 • Google Books: Hier kan jy soek na die Apokriewe boeke deur hulle name of skrywers in te tik. Jy kan dan 'n voorbeeld van die boek sien of dit heeltemal aflaai as dit beskikbaar is. • Archive.org: Hier kan jy toegang kry tot miljoene boeke, tydskrifte, artikels, en ander dokumente wat deur die Internet Archive bewaar word. Jy kan die Apokriewe boeke vind deur hulle name of onderwerpe in te tik. Jy kan dan die boek lees aanlyn of dit aflaai in verskillende formate, insluitend pdf. • Project Gutenberg: Hier kan jy gratis e-boeke aflaai wat nie meer onder kopiereg val nie. Jy kan die Apokriewe boeke vind deur hulle name of kategorieë in te tik. Jy kan dan die boek aflaai in verskillende formate, insluitend pdf.Voordat jy die Apokriewe aflaai en lees in pdf formaat, moet jy seker maak dat jy 'n program of app het wat pdf lêers kan oopmaak en lees. Daar is verskillende programme of apps wat jy kan gebruik, soos Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader, Sumatra PDF, of Google PDF Viewer.


Wat is die voordele van die lees van die Apokriewe?
Die lees van die Apokriewe kan jou baie voordele bied as jy belangstel in die Bybel en sy agtergrond. Sommige van hierdie voordele is:


 • Jy kan meer leer oor die geskiedenis en kultuur van die tyd tussen die Ou en Nuwe Testament, wat jou kan help om die Bybel beter te verstaan en toe te pas. • Jy kan meer leer oor die ontwikkeling en diversiteit van die Joodse en Christelike geloof, wat jou kan help om jou eie geloof te verdiep en te versterk. • Jy kan meer leer oor die verskillende perspektiewe en ervarings van mense wat God gesoek en gedien het, wat jou kan inspireer en uitdaag om jou eie verhouding met God te verbeter. • Jy kan meer leer oor die literêre en artistieke waarde van hierdie boeke, wat jou kan vermaak en verlig met hulle verhale, wysheid, visioene, en poësie.Die lees van die Apokriewe moet egter nie gesien word as 'n vervanging of teenstelling met die lees van die Bybel nie. Die Bybel bly steeds die primêre bron van God se openbaring en gesag vir ons geloof en lewe. Die Apokriewe moet eerder gesien word as 'n aanvulling of vergeselling met die lees van die Bybel. Die Apokriewe kan ons help om meer lig te werp op sommige aspekte van die Bybel wat dalk duister of onduidelik vir ons is. Die Apokriewe kan ons ook help om meer respek en waardering te hê vir ander tradisies of groepe wat hierdie boeke as deel van hulle geloofserfenis beskou.


Gevolgtrekking
In hierdie artikel het ons gekyk na wat die Apokriewe is, waarom hulle nie in die Bybel ingesluit is nie, en hoe jy hulle kan aflaai en lees in pdf formaat. Ons het ook gekyk na sommige voordele wat jy kan kry deur hierdie boeke te lees. Die Apokriewe is 'n versameling van boeke wat uit die tyd tussen die Ou en Nuwe Testament dateer, wat belangrike inligting bied oor die denk- en leefwêreld van die vroeë Jode en Christene. Die Apokriewe is nie deel van die amptelike kanon van die Bybel nie, maar hulle word wel deur sommige kerkgroepe erken of gebruik as deuterokanonies of anagignoskomena. Die Apokriewe kan maklik afgelaai en gelees word in pdf formaat op verskillende webwerwe soos Google Books, Archive.org, of Project Gutenberg. Die Apokriewe kan ons baie voordele bied as ons belangstel in die Bybel en sy agtergrond, maar ons moet dit nie sien as 'n vervanging of teenstelling met die Bybel nie, maar eerder as 'n aanvulling of vergeselling met dit.


As jy dus wil weet meer oor hierdie verlore boeke uit


Hoe om die Apokriewe te verstaan en te interpreteer?
Die lees van die Apokriewe kan soms verwarrend of uitdagend wees, veral as jy nie vertroud is met die konteks of die genre van hierdie boeke nie. Daarom is dit belangrik om sommige riglyne te volg om die Apokriewe te verstaan en te interpreteer. Sommige van hierdie riglyne is:


 • Lees die Apokriewe met 'n oop en nederige houding. Moenie vooroordele of verwagtinge hê nie, maar wees bereid om te leer en te groei deur hierdie boeke. • Lees die Apokriewe met 'n kritiese en onderskeidende houding. Moenie alles wat jy lees as waar of gesaghebbend aanvaar nie, maar toets dit teen die Bybel en ander betroubare bronne. • Lees die Apokriewe met 'n historiese en kulturele houding. Probeer om die tyd, plek, skrywer, gehoor, doel, en boodskap van elke boek te verstaan. Gebruik hulpmiddels soos kommentare, woordeboeke, ensiklopedieë, of kaarte om jou te help. • Lees die Apokriewe met 'n literêre en artistieke houding. Probeer om die styl, struktuur, taal, simbole, beelde, en figure van elke boek te waardeer. Let op hoe die skrywer sy verhaal vertel of sy boodskap oordra. • Lees die Apokriewe met 'n geestelike en praktiese houding. Probeer om die geestelike lesse, insigte, waardes, of uitdagings van elke boek te ontdek. Vra jouself hoe hierdie boeke jou geloof kan verryk of jou lewe kan beïnvloed.Die lees van die Apokriewe moet nie gesien word as 'n droë of vervelige taak nie, maar as 'n geleentheid om meer te leer oor God se werk en plan in die geskiedenis en in ons lewens. Die Apokriewe kan ons help om ons Bybel beter te verstaan en toe te pas, ons geloof te verdiep en te versterk, ons kennis te verbreed en te verdiep, ons verbeelding te prikkel en te stimuleer, en ons liefde vir God en mense te vergroot en te wys.


Gevolgtrekking
In hierdie artikel het ons gekyk na wat die Apokriewe is, waarom hulle nie in die Bybel ingesluit is nie, hoe jy hulle kan aflaai en lees in pdf formaat, wat die voordele is van die lees van die Apokriewe, en hoe jy hulle kan verstaan en interpreteer. Die Apokriewe is 'n versameling van boeke wat uit die tyd tussen die Ou en Nuwe Testament dateer, wat belangrike inligting bied oor die denk- en leefwêreld van die vroeë Jode en Christene. Die Apokriewe is nie deel van die amptelike kanon van die Bybel nie, maar hulle word wel deur sommige kerkgroepe erken of gebruik as deuterokanonies of anagignoskomena. Die Apokriewe kan maklik afgelaai en gelees word in pdf formaat op verskillende webwerwe soos Google Books, Archive.org, of Project Gutenberg. Die Apokriewe kan ons baie voordele bied as ons belangstel in die Bybel en sy agtergrond, maar ons moet dit nie sien as 'n vervanging of teenstelling met die Bybel nie, maar eerder as 'n aanvulling of vergeselling met dit. Die Apokriewe kan ons ook help om sommige riglyne te volg om hulle te verstaan en te interpreteer.


As jy dus wil weet meer oor hierdie verlore boeke uit


Gevolgtrekking
In hierdie artikel het ons gekyk na wat die Apokriewe is, waarom hulle nie in die Bybel ingesluit is nie, hoe jy hulle kan aflaai en lees in pdf formaat, wat die voordele is van die lees van die Apokriewe, en hoe jy hulle kan verstaan en interpreteer. Die Apokriewe is 'n versameling van boeke wat uit die tyd tussen die Ou en Nuwe Testament dateer, wat belangrike inligting bied oor die denk- en leefwêreld van die vroeë Jode en Christene. Die Apokriewe is nie deel van die amptelike kanon van die Bybel nie, maar hulle word wel deur sommige kerkgroepe erken of gebruik as deuterokanonies of anagignoskomena. Die Apokriewe kan maklik afgelaai en gelees word in pdf formaat op verskillende webwerwe soos Google Books, Archive.org, of Project Gutenberg. Die Apokriewe kan ons baie voordele bied as ons belangstel in die Bybel en sy agtergrond, maar ons moet dit nie sien as 'n vervanging of teenstelling met die Bybel nie, maar eerder as 'n aanvulling of vergeselling met dit. Die Apokriewe kan ons ook help om sommige riglyne te volg om hulle te verstaan en te interpreteer.


Ons hoop dat hierdie artikel jou gehelp het om meer te leer oor die Apokriewe boeke van die bybel pdf download. As jy nog vrae of kommentaar het oor hierdie onderwerp, laat weet ons gerus. Ons sal graag van jou hoor en jou verder help. Dankie vir jou tyd en aandag. 4e3182286b


https://soundcloud.com/stlztitov/top-cracked-microsoft-office-for-android

https://soundcloud.com/caheeadamsz/crack-up-meaning-british-top

Acerca de

¡Te damos la bienvenida al grupo! Puedes conectarte con otro...

Miembros

 • Admin
 • vu trinh
  vu trinh
 • Andre
  Andre
 • Crystal Rage
  Crystal Rage
 • PowerGirl PowerGirl
  PowerGirl PowerGirl
bottom of page